Campus Studencki 2018 - zostań uczestnikiem

Pola oznaczone * są wymagane.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu Campusu Studenckiego Łazy 2018 oraz zobowiązuje się do ich stosowania.
 
*Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptują regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych.

*Dokonując rejestracji oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję warunki umowy zawartej z Fundacją Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet.

*Akceptując warunki umowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych – Fundację Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet z siedzibą w Poznaniu (61-823) przy ul. Piekary 22/23/4, numer KRS 0000497548 w celu realizacji niniejszej umowy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych – Fundację Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet z siedzibą w Poznaniu (61-823) przy ul. Piekary 22/23/4, numer KRS 0000497548 w celach marketingowych poprzez przesyłanie informacji handlowych na podane w umowie konto poczty elektronicznej bądź na podany w umowie adres tradycyjną drogą pocztową.

Wyrażam zgodyę na wykorzystywanie mojego wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, przez Fundację na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet z siedzibą w Poznaniu (61-823) przy ul. Piekary 22/23/4, numer KRS 0000497548 w materiałach promocyjnych lub reklamowych (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), w szczególności w postaci utrwalenia na jakimkolwiek nośniku wizualnym, audiowizualnym oraz w celu wykorzystania na stronach internetowych oraz portalu społecznościowym www.facebook.com


 

Proszę podać znaki, widoczne na obrazku powyżej.
Wielkość liter nie jest rozróżniana.

Termin wpłaty zaliczki: 5 dni od daty rejestracji 150 zł (lub całość kwoty)

Termin ostatecznej wpłaty: 40 dni przed wyjazdem